Qui som?   |     Documents   |     Campanyes

 

You are here

Acte de la reunió de la Plataforma on es va acordar convocar la manifestació del 15-F

ACTA REUNIÓ PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA DE 14 DE NOVEMBRE [2002]
Assistents: PASI, AVV Sant Gervasi, FAVB, ATTAC, Mientras Tanto, UGT, Plataforma Antiglobalització Ciutat Vella, Plataforma Antiglobalització Diagonal, EUiA, gent per lliure, Plataforma Antiglobalització de Gràcia, Justícia i Pau, CTD i SODEPAU.
A l’inici de la reunió s’informa de l’Acte Públic que organitza la PASI el dia 20 amb un funcionari de Nacions Unides que va dimitir per la situació que va veure a l’Iraq. També s’informa que el diumenge 1 de desembre hi ha una mani per Palestina al centre de Barcelona.
També s’informa sobre el que va passar a Florència al FSE que tractava el tema de la Guerra com a tema central. Això ens aboca a una sèrie d’acords que ens vinculen amb tot el moviment europeu.
El 16 de febrer farem una manifestació massiva a Barcelona.
El primer diumenge després de l’inici de la guerra farem una manifestació massiva a Barcelona a banda de la del 16 de febrer. Es decidirà quin diumenge considerem el primer a la primera concentració de tarda que fem a Barcelona.

En la mateixa discussió s’arriba als següents acords:
El primer vespre després del primer atac ens concentrarem a les Places dels Ajuntaments de les ciutats i pobles de Catalunya per manifestar el nostre rebuig a la guerra.
Un cop començada la Guerra ens trobarem cada dijous a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Convoquem Assemblea de la Plataforma dijous 28 al CTD (Gran de Gràcia, 126 Principal 1ª) a les 19:30, convocatòria el més àmplia possible, per valorar la possibilitat de realitzar unes jornades, previes a la manifestació del 16 de febrer, el dia abans o la setmana abans, que relacionin diversos temes amb la guerra organitzades pels col.lectius que ja treballen aquests temes: dones i guerra, recursos naturals i guerra, immigració i guerra, etc...

Seguidament es tracta l’estat de comptes i s’informa que sense tenir totes les dades per precisar-ho (extracte prou actualitzat i alguna factura present de presentació) tenim al voltant de 1.800 euros.
Es decideix constituir una comissió de finances a la que de moment s’apunten la companya de l’UGT i el company antiglobalització de ciutat Vella.

Per acabar s’acorda realitzar l’Acte Públic que prenta la comissió que es va crear a la darrera reunió amb aquest propòsit. L’Acte es preveu pel 19 de desembre i s’intentarà que intervinguin Agnoleto, Roca i Valderrama (activista antiguerra i antiglobalització, economista crític i Alt Diplomàtic a l’Iraq que va dimitir, respectivament) Si algú no pot venir s’acabarà de definir l’Acte a l’Assemblea del 28.
Tanquem la reunió en un clima de ganes de treballar i amb l’acord de fer el màxim esforç per a la convocatòria d’Assemblea del 28 de novembre.

Xarxes Socials

Pots seguir-nos en:

Solidaritat Palestina

Nuclears en cap lloc